Boating Tours: Paseo Diaz Ordaz 770 – 21 Puerto Vallarta 48350 Mexico +52 322 223…